Tylko w Leader School!

Robot EMYS uczy
metodą Leo English


Metoda Leo English, Metoda Leo Maniak, Metoda BLS


Angielski dla dzieci Metodą Leo English
od 2 do 12 roku życia

ZOBACZ SZCZEGÓŁY


Efektywna nauka Metodą Leo Maniak - ortografia, sprawne czytanie i notowanie, pamięć, matematyka, koncentracja

ZOBACZ SZCZEGÓŁY


Metoda BLS - uczy mówić!

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Nasi lektorzy

Martyna

Jestem licencjonowaną trenerką metody Leo English i lektorką metody BLS Communication. Jestem związana z Leader School od 5 lat. Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza. Posiadam licencjat z filologii angielskiej ze specjalizacji nauczycielskiej i magisterium z filologii angielskiej ze specjalizacji język akademicki. Mam doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla każdej grupy wiekowej w indywidualnym bądź grupowym toku nauczania. Jestem entuzjastką literatury anglojęzycznej oraz języka angielskiego i trudno mi wyobrazić sobie życie bez nauczania. Poza zainteresowaniem językiem angielskim jeżdżę na rolkach i praktykuję jogę. Ostatnie trzy miesiące, które spędziłam pracując i podróżując po Stanach Zjednoczonych pozwoliły mi pogłębić wiedzę na temat kultury, zwyczajów i historii tego anglojęzycznego kraju.

I am a certified trainer of Leonardo English method and a BLS Communication trainer. I have graduated from Adam Mickiewicz University. I have a B.A. in English philology, specialization: teaching and an M.A. in English philology, specialization: Academic English. I am experienced in teaching all age groups and conducting lessons in both individual and group classes. I am an enthusiast of English literature and language and I cannot imagine my life without teaching. Besides English, I am keen on rollerblading and practicing yoga. The past three months that I spent working and travelling around the United States allowed me to broaden my knowledge of culture, customs and history of this English speaking country.

Żaneta

Jestem licencjonowaną lektorką metody BLS Communication, nauczycielką j. angielskiego i wielką miłośniczką tego języka. W Leader School nauczam od 2012 roku, kiedy to ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mam doświadczenie w pracy z zarówno osobami dorosłymi, jak i młodzieżą i dziećmi. Zawsze staram się wykonywać swoje obowiązki na 100%, a największą motywacją są dla mnie postępy i sukcesy moich uczniów. Poza językami obcymi interesuję się literaturą i psychologią. W wolnym czasie czytam książki, chodzę do kina, jeżdżę na rowerze i spotykam się z przyjaciółmi.

I am a certified language instructor of BLS Communication method, an English teacher and a great lover of this language. I've been working in Leader School since 2012, the time when I obtained a Master's degree and graduated from Adam Mickiewicz University in Poznan. I have experience in teaching adults, as well as teenagers and children. I always try to perform my duties 100%. My students' progress and success motivate me most. Besides foreign languages, I'm interested in literature and psychology. In my leisure time I read books, go to the cinema, ride a bike or meet my friends.

Tomek

Mam 32 lata. Pochodzę z Turku, gdzie mieszkam i pracuję. Na co dzień jestem lektorem języka angielskiego, po godzinach czynnie zajmuję się muzyką, graniem online i podcastingiem. Dzięki pracy w Leader School udaje mi się łączyć przyjemne z pożytecznym. Uwielbiam przekazywać wiedzę innym, a postępy naszych podopiecznych zawsze wywołują uśmiech na mojej twarzy. W pracy zawsze staram się motywować kursantów, ponieważ uważam, że klucz do sukcesu to przede wszystkim pozytywne nastawienie do nauki. U naszych słuchaczy najbardziej cenię kreatywność i poczucie humoru. Zawsze próbuję ulepszać własny warsztat i być na bieżąco z wszelkiego rodzaju nowinkami językowymi czy też kulturoznawczymi.

Motto: Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem - Maksym Gorki.

I'm 32 years old. I'm from Turek, where I live and work. I'm a teacher of English and in my spare time I make music, play online games and do some podcasting. Thanks to work in Leader School I can combine business with pleasure. I love teaching others and the progress our students make always brings a smile to my face. As far my working style is concerned, I always try to motivate my students, because I think that positive attitude towards learning is a key to success. The things I value most in our students are creativity and sense of humour. I always try to improve my own skills and keep my eye on all sorts of language and cultural news.

Motto: A true teacher should always be the most hardworking student. - Maxim Gorky.

Joanna

Jestem licencjonowaną trenerką metody Leo English i lektorką metody BLS Communication. Ukończyłam Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Moją główną specjalizacją jest język angielski biznesowy i technologia informacyjna. W Leader School uczę dzieci i dorosłych. Jestem entuzjastką angielskiej fonetyki, w szczególności brytyjskiej. Nauczanie wiąże się dla mnie z dawaniem uczniom powodu, dla którego warto przyjść do szkoły oraz pozostawienie ich tak podekscytowanych jak wtedy gdy przybyli na zajęcia. W wolnym czasie staram się polepszyć swoje umiejętności językowe i pozostać na bieżąco z trendami w nauczaniu. Poza nauczaniem, jestem również zainteresowana prowadzeniem zdrowego stylu życia.

I am a certified trainer of Leonardo English method and a BLS Communication trainer. I have graduated from The Samuel Bogumił Linde College of Modern Languages (PCML) in Poznan.My main specialization is Business English and IT. In Leader School I teach children and adults. I am an enthusiast of English Phonetics, especially British Englich. Teaching for me means giving students a reason to want to come to school, and having them leave just excited as when they arrived. In my spare time I try to improve my language skills and keep up with trends in teaching. Besides teaching, I am also interested in living healthy lifestyle.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH